ჩემს შესახებ

ასოცირებული პროფესორი

Friday, November 4, 2011

საქართველოში არსებული ზეთისხილის და მანგოს კულტურები

ზეთისხილის ოთხწლიანი ხე
ზეთისხილის ნაყოფი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)


მანგო (ლანჩხუთის რაიონი)

მანგოს გადამწიფებული ნაყოფი
ზეთისხილის ნაყოფი
ტელეფონი: 557 60 82 30
ელ-ფოსტა: g.zenaishvili@gmail.com

Saturday, October 1, 2011

წიწოვანები,ყვავილები ,მრავალწლიანი ხეხილოვანი და დეკორაციული მცენარეები

                                                                         
უეკლო მაყვლის ნერგის მიღება ხელოვნურ იზოლირებულ სუსტრატზე
olea europeae-ზეთისხილი
თეთრი , წითელი, ვარდისფერი ოლეანდრები
უეკლო მაყვალი
მტირალა ტირიფი

ქაფურის ხე

 ალვის ხე

                                                                             ინგლისური კოინდარი
-ასევე გვაქვს შემდეგი დასახელების      ნერგები   იაპონური ხურმა (ჰაჩია) ,  სამეფო მსხალი,  ვაზის სასუფრე ჯიშები თეთრი ,( წითელი, ვარდისფერი. ) კვიდო,  დაფნის, თხილის((ანაკლიური),  ბროწეულის(აზერბაიჯანული გიულოშა-მუქი წითელი მარცვლებით ტკბილი),  ჟოლო,   კაკლის ჯიში პეკანი,   აზალიები, სვეტისებური კაკტუსები,  წიწოვანი--კრიპტომერია,  მსხვილი-მუშმალა,  ჰიმალაური-კედარი, ჩიტავაშლა, ფეიხოია-მსხვილი ნაყოფებით, ბზა,  იაპონური პომიდორი--(დეკორაციული),  უნიკალური მცენარე ს ტ ე ვ ი ა (რომელიც შაქარზე --30 ჯერ ტკბილია), აკუბა, ირმის რქა,  ბანანი,   პალმა-მარაოსებრი                                                                                                                                         ---ფ     ა    ს   ე   ბ   ი-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ხურმა  ჰაჩია              80 სმ  (ორწლიანი)            6 ლარი-------------------------------------------------------------------------------------------   სამეფო      მსხალი         1,2სმ                            10  ლარი    ----------------------------------------------     --------------------------------------------------------------------------------------    ვაზი                           60სმ                                 5ლარი     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     კვიდო                        60სმ                                 5ლარი       --------------------------------------                                                                                                                                          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   დაფნა                             50 სმ                               0,7ლარი       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   თხილი                           1,2სმ                                0,8ლარი     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ბროწეული                       80სმ                                 2ლარი        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ჟოლო                              100სმ                                 1ლარი        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პეკანი                             80სმ                                   8ლარი   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------აზალია                          60-80სმ                               10ლარი------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ სვეტისებური კაკტუსი  50სმ                                    4ლარი-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------კრიპტომერია                  80--1,2                                   8ლარი-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   მუშმალა                           60სმ                                       5ლარი------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ჰიმალაური--კედარი   70-80სმ                                  13ლარი----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ჩიტავაშლა                       30სმ                                       8ლარი-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ფეიხოია                              80--100სმ                              4ლარი----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ბზა                                     0,2სმ--1ლარი 0,5-3ლარი--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ირმის--რქა                          0,6სმ                                      7ლარი---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------სტევია                                  0,3სმ                                       0,7ლარი------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ბანანი  (100სმ--10ლარი,სულ10 ცალი)  (300სმ--25ლარი)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------კივი                                   80-1,2სმ                                       7ლარი-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პალმა                              4მეტრი   150 ლარი (ორი ცალი)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დეკორაციული პომიდორი             0,5სმ                         5ლარი-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ინგლისური კოინდარის  მოვლა- მოყვანა  ჩვენი რესურსებით  1მ\კვადრატი      12 ლარი.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------მტირალა ტირიფი    0,8სმ-5ლარი      2მეტრი -15ლარი---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ქაფურის-ხე  100სმ                    8ლარი-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------უეკლო მაყვალი                      0,5სმ                       5ლარი---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ზ ე თ ი ს ხ ი ლ ლ ი---------0.4--0,6                      12 ლარი-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ოლეანდრები                        100-130სმ                    7ლარი--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------მანგო                                        100სმ          7ლარი                                                                                                                                                                                            
-ტელეფონი 557-60 82 30         el fosta g. zenaishvili@gmailgom----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saturday, May 28, 2011

მრავალპროფილიანი სანერგე
ხვიარა გლიცინიაკივი


კივი
ჰიმალაის კედარი
ვაზის სასუფრე ჯიშები
კალაუეკლო მაყვალი
ალადასტური
მაგნოლია


ბამბუკი
ცოცხისებრი ყვავილი
დაფნაბურთისებრი კაქტუსი
ზეთისხილი
კორპის მუხა
ემონიუსი

ბროწეული

ჟოლო
აზალია
ჰორტეზია
უეკლო მაყვალი
ზეთისხილი
ევკალიპტი
მტირალა ტირიფი
ალვის ხე
                                                                                                                      Sunday, January 23, 2011

ხეხილის ბაღის გაშენება


    ბაღის გაშენების დროს უნდა ვიცოდეთ შემდეგი საკითხები:
  1. საბაღე ნაკვეთის შერჩევა. 
  2. ხეხილის ბაღის არეს დადგენა.
  3. გამანაყოფიერებელი ჯიშების შერჩევა
  4. ბაღის წყლით უზრუნველყოფა. დასხვა.
  5. ა) ბაღის გასაშენებლად უნდა შეირჩეს ისეთი ადგილები, სადაც წყალი არ გუბდება და კარგად იწრიტება.
  6. საბაღე ადგილის შერჩევისას დიდი მნიშვნელობა აქვს ნაკვეთის ადგილმდებარეობას:
  7. მხედველობაში უნდა მივიღოთ ადგილის რელიეფი ;დაქანება, მისი ექსპოზიცია, დაქანების მიმართულება მხარეების მიმართ.
ადგილის რელიეფის მიხედვით განირჩევა: ვაკე,, მთის კალთები, დაცემული დაბლობი, (მდინარის პირი) ,ექსპოზიციის მიხედვით :ჩრდილოეთის, სამხრეთის,  სხვა მიმართულების კალთები, ხოლო დაქანების სიძლიერის მიხედვით: ზომიერი(5-10გრადუსი) და ძლიერი(10 გრადუსზწ მეტი) დაქანებები.
   8. საბაღე ადგილის შერჩევისას  მხედველობაში უნდა მივიღოთ ბუნებრივი ქარსაცავების მოქმედება. თუ ბუნებრივი ქარსაცავი არ არის მაშინ ერთი ან ორი წლით ადრე ან ბაღის გაშენებასთან ერთად უნდა მოეწყოს ქარსაცავი ზოლები.
 9.ნაკვეთის შერჩევის დროს საჭიროა შემოწმდეს გრუნტის წყლის დონე.
10.ბაღის გაშენებისდროს უნდა 
შეირჩეს დამამტვერიანებელი ჯიშები თუ ამას კულტურები მოითხოვს.
11.სამრეწველო ბაღების გაშენებისას(50 და მეტი ჰექტრის პირობებში თარგი უნდა იყოს კვადრატული ან მართკუთხა.
12. ბაღებში ეწყობა გზები.
13.ასათვისებელი ბაღების გაშენების წინ ნაკვეთს ასუფთავებენ.
14. ნაკვეთი იხვნება 50 ან60 სმ _ის სიღმეზე
15. დაპლანტაჟების შემდეგ საჭიროა 20 ან 25 სმ ზე მოხვნა. რამდენიმე დღის შემდეგ კულტივაცია..
16. ორმოების ამოღება დარგვამდე 2-3 დღით ადრე.10-14 კგ ნაკელის შეტანით. 


17.დარგვის წინ საბოლოოდ შემოწმდეს და ფესვს  დაზიანებული  ნაწილი წაეკვეცოს.
 დარგვისას ფესვები ორმოში კარგად გაიშალოს მიეყაროს ფხვიერი მიწა  და ფეხით მაგრად
მიეტკეპნოს , მიწის მიყრისას ნერგი აწევ დაწევით ფრთხილად შეირხეს.
18.საქართველოს პირობებში , ყველგან , გარდა ახალქალაქის , ყაზბეგის და მესტიის რაიონებისა ხეხილის დარგვის საუკეთესო ვადაა -შემოდგომა.
19. დარგვის წინ ნერგი აუცილებლად უნდა მოირწყოს.
20. დარგული ხეხილი უნდა გაისხლას
21. იმ რაიონებში სადაც ნალექი მცირე რაოდენობით მოდის საჭიროა დამულჩვა.
22. ზაფხულის განმავლობაში ბაღი 4-5 მოირწყოს. ასევე საჭიროა 4-5 ნიადაგის გაფხვიერება.
23 ყოველ  წელს საჭიროა მინ. სასუქების შეტანა ხოლო ოთხ წელიწადში ერთხელ ოპგანული.
24.აუცილებელია ვიცოდეთ/        დამამტვერიანებელი ჯიშების შესახებ.

--------------------------------    ვაშლი -----------------------------------------------------
გასანაყოფიერელი  ჯიშები--------------------------გამანაყოფიერებელი  ჯიშები

ზამთრის ოქროსფერი პარმენი.-----ლონდონის პეპინი ,ყვითელი ბერფლორი ,შამპანური რენეტი , სარი სინაპი.
შამპანური რენეტი -------------------- ლონდონის პეპინი ,როზმარინი თეთრი , ყვითელი ბერფლორი , ქართული სინაპი.
ზამთრის ბანანი ----------------------- კეხურა , შამპანური რენეტი ზამთრის ოქროსფერი პარმენი.
კანადური რენეტი ---------------------შამპანური რენეტი,
რკინა ვაშლი ----------------------------ქართული სინაპი.
ქართული სინაპი-----------------------ზამთრის ბანანი , ყვითელი ბერფლორი.
 კეხურა-----------------------------------ზამთრის ბანანი  ,შამპანური რენეტი , ყვითელი ბერფლორი.
-------------
---------------და სხვა.

-------------------------------------მსხალი ----------------------------------------------------------

ბერე -ბოსკი----------------------------------ვილიამსი , სამთრის დეჰანი , სენ - ჟერმენი.
ვილიამსი------------------------------------- ბერე - ბოსკი სენ - ჟერმენი.
შაქრის-----------------------------------------ვილიამსი .
გულაბი----------------------------------------ზამთრის დეჰანი.
კაიფერა---------------------------------------სენ - ჟერმენი
ხეჭეჭური-------------------------------------ბერე ბოსკი ,

----------------------------------კომში--------------------------------------------

ქართული მჟავე---------------------------------საკომპოტე , შილდური.
საკომპოტე----------------------------------------ქართული მჟავე ,
მალაჩინა------------------------------------------საკომპოტე.
შილდური----------------------------------------საკომპოტე.
---------------------------------ალუბალი-------------------
შპანკა------------------------------პოდბელსკი , ანატოლიის.
პოდბელსკი---------------------------ანატოლიის ,ინგლისური საადრეო.

----------------------------------ბალი--------------------------------------------

მაისის საადრეო ,---------------------ჟაბულე , დროგანა ყვითელი


-----------------------------------ქლიავი--------------------------------------

იტალიური უნგრულა-------------------------ეკატერინე.

ეკატერინე ----------------------------იტალიური უნგრულა.

Sunday, September 26, 2010

  გვაქვს შემდები ნერგები: მარაოსებრი პალმები, კივი, ბამბუკი, ფეიხოია, ბზა, ხურმა (ჰაჩია), კვიდო (ლუგუსტრუმი), ვანოს მსხალი, შეგვიძლია დაფნის ნერგის გამოყვანა და ფოთლის წარმოება.

     შეგვეხმიანეთ:   მობ: 895 11 57 10         857 60 82 30     ბინ.822 52 18 59
                                  ელ-ფოსტა:  g.zenaishvili@gmail.com