ჩემს შესახებ

ასოცირებული პროფესორი

Saturday, April 4, 2015

ხეხილოვანი, წიწვოვანი და დეკორაციული მცენარეები

კივი
აზალია

ფინიკიური პალმა

დეკ. გვიმრა

კოდიუმი

ფეიხოია

ბზა
თხილის ჯიში-გავაზური

ბროწეულის კალმები მულჩირების
გამრავლების მეთოდით

დაფნის ნერგები

ბზის ნერგები

კედრის ნერგები

ტუიას ნერგები
ვაზის სასუფრე ჯიში

ჭრელფოთოლა სურო

ვარდის 10 სახეობა

ტირიფი
გარდენია

მარაოსებრი პალმა

ფეიხოია

კამელია

უეკლო მაყვალი

დაფნიფილიუმი
ზეთისხილი

ღვია

როდედენდრონი
ემონიუსი

ფინიკიური პალმა და აბუსალათინი

იუდას ხე

აგავა

აფრიკული იებიტელ: 557 58 02 98                  ელ-ფოსტა: g.zenaishvili@gmail.com 

Friday, November 4, 2011

საქართველოში არსებული ზეთისხილის და მანგოს კულტურები

ზეთისხილის ოთხწლიანი ხე
ზეთისხილის ნაყოფი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)


მანგო (ლანჩხუთის რაიონი)

მანგოს გადამწიფებული ნაყოფი
ზეთისხილის ნაყოფი
ტელეფონი: 557 60 82 30
ელ-ფოსტა: g.zenaishvili@gmail.com

Saturday, May 28, 2011

მრავალპროფილიანი სანერგე
ხვიარა გლიცინიაკივი


კივი
ჰიმალაის კედარი
ვაზის სასუფრე ჯიშები
კალაუეკლო მაყვალი
ალადასტური
მაგნოლია


ბამბუკი
ცოცხისებრი ყვავილი
დაფნაბურთისებრი კაქტუსი
ზეთისხილი
კორპის მუხა
ემონიუსი

ბროწეული

ჟოლო
აზალია
ჰორტეზია
უეკლო მაყვალი
ზეთისხილი
ევკალიპტი
მტირალა ტირიფი
ალვის ხე